Skapa ny mapp
ELITEDATERS
Glömt lösenord?    |   
 
Villkor för användning av Elitedaters
Vid beställning av vilken tjänst som helst hos Elitedaters (Elitedaters), accepterar du alla detta Avtals betingelser och villkor.
Vid användning av Tjänsten efter 1 oktober 2005 accepterar du att vara bunden av detta Avtal, inklusive alla förändringar som gjorts till dagens datum.

Användaravtal
Detta Avtal utgör ditt avtal med Elitedaters (eliteMedia ApS) avseende användning av Tjänsten. För att bli eller förbli berättigad användare av Tjänsten måste du acceptera och iaktta alla de i detta Avtal innehållande betingelser och villkor. Där orden vi och oss används i detta Avtal betyder de Elitedaters eller en vilken som helst av eliteMedias efterföljare eller nya ägare.

Nyttjanderätt. Vi kan också utan varsel och ansvar lägga begränsningar på vissa av tjänstens element och aspekter eller begränsa din åtkomst till delar av tjänsten eller hela tjänsten. Vid avvisning från Tjänsten refunderas eventuella köpta tjänster inte.

Myndig
Du försäkrar och garanterar att du är minst 18 år och att du är singel.

Regelverk
Du accepterar att använda Tjänsten i överrensstämmelse med följande regelverk:

a. Du ska behandla all information som förvärvats genom användning av Tjänsten som privat och förtrolig och du ska inte lämna vidare sådan information till andra utan tillåtelse från den person som givit den till dig;

b. Du ska inte använda Tjänsten för att delta i någon form av trakasserier eller förargelseväckande beteende, däribland exempelvis utskick av meddelanden, bilder eller grafik som innehåller ärekränkande uttalanden eller skällsord, rasistiska, politiska, pornografiska, obscena uttryck eller bilder;

c. Du ska inte skicka kedjebrev eller systematiskt skicka ut meddelanden med samma innehåll via tjänsten;

d. Du ska inte använda Tjänsten till att kränka någon persons rätt till privatliv, egendomsrättigheter eller andra rättigheter;

e. Du ska inte använda Tjänsten till att distribuera eller på annat sätt offentliggöra något material som innehåller anmodan om pengar, reklam, eller anmodan om varor eller tjänster;

f. Du ska inte använda tjänsten till att rekrytera medlemmar till annan parts organisation, förening, verksamhet eller frivillig sammanslutning;

g. Du ska inte använda Tjänsten till att distribuera eller ladda upp virus eller trojanska hästar eller göra någonting annat som på något sätt kan skada Tjänsten, Elitedaters system eller andra medlemmars system;

h. Du ska inte direkt eller indirekt skicka ut kontaktuppgifter, däribland exempelvis e-postadresser, telefonnummer, postadresser, interna adresser eller fulla namn genom din offentlig utskickade information. Du ska inte lämna ut din profilstatus eller medlemskapstyp i den offentliga profiltexten;

i. Du ska inte direkt eller indirekt uppmana till kontakt med bakgrund av otrohet, sex eller beskriva dina sexuella preferenser i den offentligt utskickade intressebeskrivningen;.

j. Du ska uppfylla alla innehållsmässiga krav redaktionen ställer i samband med underhållet av din profil.

Privatlivets helgd och Användande av Information
Genom att använda tjänsterna har du också accepterat vår Deklaration om Privatlivets helgd. Du bekräftar att (a) vi inte kan garantera säkerhet eller skydd av privatlivets helgd vad det gäller information du lämnar ut via Internet och dina e-postmeddelanden, och du fritar oss från varje form av ansvar i förbindelse med tredje parts användning av sådan information; (b) vi är inte ansvariga för, och kan inte kontrollera, andras användning av information du ger dem, och du bör vara försiktig med de val av den personliga information du ger till andra via Tjänsten; och (c) vi kan inte påta oss ansvar för innehållet i meddelanden som skickas av andra användare av Tjänsten, och du fritar oss från varje form av ansvar i förbindelse med innehållet i meddelanden du mottar från andra användare. Vi kan inte garantera, och påtar oss inget ansvar för, verifikation av att den information du ges av andra användare av Tjänsten är korrekt.
Du får inte använda Tjänsten för olagliga ändamål. Vi kan neka att ge dig ett ID eller profilnamn som representerar en annan person, är skyddat av varumärke eller tingsrätten eller som vi, efter eget omdöme, anser vara vulgärt eller på annat sätt anstötligt.

Säkerhet
Ditt medlemskap är privat och bör inte användas av någon annan. Du är ansvarig för allt bruk av eller aktivitet via Tjänsten av användare som använder ditt lösenord, inklusive exempelvis tredje mans användning av ditt lösenord.

Köp av abonnemang
Ett abonnemang ger full tillgång till alla produkter. Beloppet betalas i förskott och förnyas kontinuerligt när den aktuella perioden löper ut tills du själv väljer att avsluta abonnemanget.

Uppsägning av abonnemang
Du kan när som helst säga upp ditt abonnemang och medlemskap via länken 'Betalningsterminal' 24 timmar innan nästa betalningsperiod påbörjas.

Ångerrätt
Du har 14 dagars ångerrätt när du tecknar ett nytt abonnemang, men det förutsätter att produkten (inklusive betalfunktioner) inte har tagits i bruk 14 dagar efter köpet. Du kan kontakta kundtjänst på info@elitemedia.dk med en bekräftelse på att du ångrar ditt köp.

Ansvarsbefrielse
Du accepterar att hålla oss, vår direktion, styrelse, anställda och representanter fria från ansvar för förlust eller skada, inklusive exempelvis rimliga advokatkostnader, som vi åsamkas till följd av dina aktiviteter i eller vid Tjänsten, inklusive exempelvis din misskötsel av detta Avtal, eller eventuella yrkanden eller klagomål på dig framförda av tredje part. Du ska samarbeta i så stor utsträckning som det är rimligt att begära för att bestrida ett yrkande. Vi förbehåller oss rätten att påta oss försvaret och styrningen av varje ärende som du annars är förpliktigad, dock under förutsättning att du förblir ersättningspliktig för varje sådant yrkande.

b]Upphovsrätt
Elitedaters logo och Elitedaters logotyp är registrerade varumärken och tillhör eliteMedia ApS. Innehållet på Tjänsten såsom varumärken, logotyper, texter, bilder, grafik, design och ljudfiler tillhör eliteMedia ApS och skyddas av varumärkes- och upphovsrättslagen. Reproduktion, kopiering eller redistribution av material eller designelement på Tjänsten är strängt förbjuden utan skriftlig tillåtelse från eliteMedia ApS. Tillåtelse ges endast om vissa kriterier är uppfyllda. Införskaffande av tillåtelse ska ske genom hänvändelse via e-post: info(at)elitemedia.dk.

Garantier
Tjänsten distribueras som den är och tillgås. Vi garanterar inte att denna tjänst inte kan avbrytas eller är felfri. Det kan förekomma förseningar, brister, serverkomplikationer och avbrott i Tjänstens tillgänglighet. Där det tillåts av lagstiftningen accepterar du att Tjänsten levereras utan garantier av någon som helst art överhuvudtaget, vare sig uttryckligen eller underförstått, däribland exempelvis de underförstådda garantierna för god handelsmässig kvalitet och lämplighet för ett specifikt syfte. Du accepterar att användande av tjänsten sker på egen risk.
Parterna avtalar specifikt att uppfyllande av detta avtal i alla dess aspekter inte sker utanför området jurisdiktion, Sverige.

EliteMedia ApS
Copyright © 2005-2016 eliteMedia ApS